Regler för körning med Stockholm Chapter

Körregler
Att köra i grupp
Personer som känner varandra och har kört tillsammans tidigare har oftast inga större problem med att köra tillsammans i grupp. Däremot kan körning i en större grupp med ”okända” ibland vara lite knepigt.

Grundregeln är att ALLA ställer upp på de villkor som anges och gäller för gruppkörning och de instruktioner som ges innan start. När du kör i grupp är du underordnad ”gruppen” och får inte ta ”egna initiativ” som kan äventyra körningen och övriga deltagare.

Instruktioner för motorcyklister vid körning i grupp hittar du längre med på sidan

Till sist…
Hojåkning i grupp är kul och trevligt tillsammans med hojkamrater vid fika och matraster. Denna information ger tips på saker att tänka på så att turen blir så trevlig och säker som möjligt för alla som deltar.

Utskriftsbar pdf-fil

Placering i gruppen

Före avfärd ställer man upp och väljer den position man önskar. Denna placering behåller man under hela körningen. Vid stopp återtar man samma position man tidigare haft och behåller den tills körningen avslutas.

Rätt spår

Vi kör i “zick-zack” mönster, d.v.s. första MC:n ligger till vänster i körfältet, nästa till höger o.s.v. Det ger samtliga bra sikt, både framåt och bakåt, samt bättre manöverutrymme. I kurvor väljer du givetvis eget spår och utökar avståndet till framförvarande. I t.ex. en kurva med begränsad sikt kan problem uppstå mycket snabbt.

Håll avståndet

Vid körning i grupp måste avståndet till framförvarande hoj vara betryggande och ge goda marginaler. Det vanligaste förekommande felet vid gruppkörning är för korta avstånd till framförvarande, vilket äventyrar säkerheten.

Använd backspeglarna

Håll koll på vad som händer bakom dig. Det kan finnas upphinnande fordon som vill köra om. Du ska ha syn-kontakt med bakomvarande hoj. Om denne sackar efter eller försvinner – slå av på tempot och stanna till om hojen bakom dig inte dyker upp. Till slut stannar även första hojen (RC). Stå kvar på din plats, första hojen (RC) är den som åker tillbaka och kollar vad som hänt.

Använd dina blinkers

Vid omkörning av övriga fordon så blinkar RC före omkörning och gör sin omkörning. När RC har kört om så lämnas tillräckligt stor lucka så att samtliga i gruppen kan gå tillbaka in i filen bakom RC och framför omkört fordon. Alla förare har ett eget ansvar för att omkörningen går rätt till. Gå inte ut i omkörningsfilen för tidigt och hindra bakomvarande trafik. Vänta tills du kommer ikapp det fordon som skall köras om.

Om du avviker från gruppen

Säg till om du tänker avvika från gruppen! RC ska meddelas innan du av någon anledning avviker eller åker hem. Annars kanske man börjar leta efter dig och blir oroliga över att något har hänt. Motorcykeln bakom den som avviker fyller i luckan framåt, bakomvarande följer efter.