Initiativtagaren till H.O.G Stockholm Chapter var Lasse Stiernström.
Det hela började i slutet av 1998 med snabb draghjälp
av Anders Högberg och Bo Lambrell från Södertälje.

Efter att erfoderliga handlingar inhämtats hölls det första klubbmötet den 6 april 1999 med Lasse som ordförande.
På nästkommande klubbmöte den 17 maj 1999 valdes en interimstyrelse som bestod av:
Ordförande: Lasse Stiernström
Vice ordförande: Bo Lambrell
Sekreterare: Åsa Hellberg
Kassör: Stephan Lindervall
Ledamöter: Göran Larsson, Anders Högberg, Börje Bergk, Tore Hammarlund och Mikael Härtell.

Chaptrets första styrelsemöte hölls den 26 maj 1999 hemma hos Göran Larsson. På klubbmötet den 23 augusti deltog 16 medlemmar och en uppmaning till dessa ställdes om frivilliga medel för kostnadstäckning av brevpapper och porto. Klubben erhöll 1.175:-. En skön respons från deltagarna.
In Country Representative Bosse Andersson kontaktade chaptret i oktober samma år och kunde meddela att det nu var anslutet till Harley Owners Group i Sverige.

Medlemsmötet den 16 november mottog glädjande nyheten om certifikatet. 64 deltagande var samlade.

Första årsmötet hölls på Värdshuset Jakthornet med 104 medlemmar. Mötet avslutades med pytt i panna, ägg och öl.